villaZERO Byggnadsarbeten VVS-arbeten Konsultarbeten Kontakt

villaZERO

Höjda gaspriser i Europa pressar upp våra elpriser.

Sveriges elbolag investerar enorma summor i elnäten för mer vindkraft.

Elabonnenterna får betala.

Du kan komma undan de höga elpriserna: bygg om huset till villaZERO och koppla från elnätet! En nybyggd villaZERO går att bygga till ett pris i nivå med vanliga villor. VillaZERO värms med solceller och producerar sin egen el.

Jämför man de totala kostnaderna under husets livstid (inkl. uppvärmning och el) så är villaZERO mycket billigare än alla andra villor.

Vi kan hjälpa dig med att bygga om din villa till en villaZERO, förutsatt att din villa har en sida riktad mot söder och tomten är fri från hinder för solinstrålningen.

Vi kan också bygga en helt ny villaZERO på din tomt. Om du vill ha en ny villaZERO behöver du inte tänka på elanslutning till Elbolaget!

Byggnadsarbeten och renoveringar

Vi utför alla sorters byggnadsarbeten, från enklare målningsarbeten och mindre snickarjobb till totalrenoveringar av lägenheter och villor med ROT-avdrag för privatpersoner. Även solcellsinstallationer utföres.

Vi samarbetar vid större arbeten med andra byggföretag, måleriföretag, elföretag, rörföretag och solcellsföretag.

VVS-arbeten

Vi utför VVS-arbeten, från installation av värmepumpar och solvärme till ventilationsarbeten och enklare rörjobb så som utbyte av kökskranar. ROT-avdrag för privatpersoner.

Konsultarbeten, kalkylering och kontroll

Vi utför konsultarbeten och kontroller gällande byggnadsrenovering, ROT-arbeten och nyproduktion, t.ex. gällande byggnadsarbete, tätskikt, våtrum, VVS-arbeten, energiberäkningar, solcellsinstallationer m.m.

Kontakt

Vid förfrågningar, kontakta Lars Sundström per mejl: lars@klimatbygg.se.

Eller per telefon: 076 - 049 25 28.