Superklimatvillan Byggnadsarbeten VVS-arbeten Konsultarbeten Kontakt

Superklimatvillan

Elnätbolagen investerar nu ytterligare i elnäten. Elabonnenterna får betala.

Det finns bara ett sätt för den enskilde villaägaren att komma undan elnätkostnaderna: bygg om huset till offgrid och koppla från elnätet!

Idag finns bara ett fåtal offgridhus i Sverige: Villa Skönborg (beroende av gasol), Skellefteåhuset (beroende av vätgas), Första vätgashuset (beroende av vätgas) och Hus utan sladd (dock beroende av elnätet!).

Med tanke på faran med vätgas får man säga att Villa Skönborg kommit längst av dessa hus. Gasol är dock inte förnybart. En annan nackdel med dessa hus är att de varit dyra att uppföra.

Det är här Superklimatvillan kommer in i bilden. Den går att bygga till ett pris i nivå med vanliga villor, värms helt förnybart, och producerar sin egen el. Jämför man de totala kostnaderna under husets livstid (inkl. uppvärmning och el) så är Superklimatvillan betydligt billigare än vanliga standardvillor.

Befintlig villa blir Superklimatvilla

Det är i vissa fall möjligt att bygga om en befintlig villa till en Superklimatvilla.

Först krävs en bra tomt som är fri från hinder för solinstrålning. Sedan krävs att villan är lämpligt orienterad mot söder. Därutöver krävs att utformningen av villan är passande.

Om villan, efter noggrann undersökning, visar sig vara ett lämpligt ombyggnadsobjekt kan man gå vidare med kostnadskalkyler, ritningar och bygglovsansökan m.m.

Erbjudande

Klimatbygg ger dig en individuell analys av dina projektförutsättningar för ett eget bygge av Superklimatvillan (nybyggnation eller ombyggnad). Du får också en energibalanskalkyl för ditt projekt, samt upp till en timmes personlig konsultation med energiexpert Lars Sundström.

Kostnad: 1500 kr inkl. moms. Denna kostnad dras av från kostnaden vid senare beställning av projekt Superklimatvillan.

Gör så här:

1. Betala 1500 kr till Klimatbyggs plusgirokonto 559223-0816. Märk betalningen med ditt namn.

2. Mejla dina uppgifter till lars@klimatbygg.se. Vi behöver ditt namn, adress, och telefonnummer, samt en sammanställning om din villa. Sammanställningen bör innehålla villans storlek och mått. Gärna ritningar och foton.

Därefter kontaktar vi dig.

Byggnadsarbeten och renoveringar

Vi utför alla sorters byggnadsarbeten, från enklare målningsarbeten och mindre snickarjobb till totalrenoveringar av lägenheter och villor med ROT-avdrag för privatpersoner. Även solcellsinstallationer utföres.

Vi samarbetar vid större arbeten med andra byggföretag, måleriföretag, elföretag, rörföretag och solcellsföretag.

VVS-arbeten

Vi utför VVS-arbeten, från installation av värmepumpar och solvärme till ventilationsarbeten och enklare rörjobb så som utbyte av kökskranar. ROT-avdrag för privatpersoner.

Konsultarbeten, kalkylering och kontroll

Vi utför konsultarbeten och kontroller gällande byggnadsrenovering, ROT-arbeten och nyproduktion, t.ex. gällande byggnadsarbete, tätskikt, våtrum, VVS-arbeten, energiberäkningar, solcellsinstallationer m.m.

Kontakt

Vid förfrågningar, kontakta energiexpert Lars Sundström per mejl: lars@klimatbygg.se.

Eller per telefon: 076 - 049 25 28.